Szukaj
  WAŻNE
Wilhelm Zdobywca
Jan z Kolna
Ernest Wilimowski
Hiszpańska Inkwizycja
Konstantyn Wielki
Next
Prev

Dzieci Władysława II Jagiełły

władysław ii jagiełło dzieci

Spis treści

Władysław II Jagiełło, znany również jako Władysław II Jagiellończyk, był jednym z najważniejszych królów Polski. W trakcie swojego panowania, dynastia Jagiellonów powiększyła terytorium państwa, a Polska stała się mocną i wpływową siłą w Europie.

Jednak jednym z najważniejszych aspektów życia Władysława II Jagiełły były jego dzieci i dziedzictwo, które pozostawił po sobie. Oczekiwano, że król będzie miał męskiego potomka, który mógłby kontynuować dynastię Jagiellonów na tronie. Mimo trzech poprzednich małżeństw, to dopiero ostatnia żona Władysława, Zofia Holszańska, urodziła mu dwoje dzieci – synów, którzy zostali później królami Polski.

Podsumowanie:

  • Władysław II Jagiełło był czterokrotnie żonaty
  • Miał piątkę dzieci, ale dwójka z nich zmarła wkrótce po porodzie
  • Ostatnia żona, Zofia Holszańska, urodziła mu dwóch synów
  • Na tronie po ojcu zasiadali jego synowie, Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk
  • Dzieci Władysława II Jagiełły miały duże znaczenie dla historii Polski i dynastii Jagiellonów

Jadwiga Andegaweńska – Pierwsza żona

Władysław II Jagiełło poślubił Jadwigę Andegaweńską, która była młodsza od niego o około 13 lat. Wspólnie mieli córkę Elżbietę Bonifację, która niestety zmarła po miesiącu życia, razem z matką w wyniku komplikacji poporodowych.

„Jestem zaszczycony, że mogę zawrzeć związek małżeński z tak szlachetną i piękną kobietą jak Jadwiga. Pragnę, aby nasze potomstwo było dumą dla królestwa.” – powiedział Władysław II Jagiełło po ślubie.

Pomimo nadziei Władysława na męskiego potomka, ich jedynym dzieckiem było niestety Elżbieta Bonifacja, której życie zostało nagle przerwane wraz ze śmiercią matki. Ta tragiczna straty była ogromnym ciosem dla Władysława i całego dworu. Jadwiga Andegaweńska pozostawiła po sobie trwałą pamięć jako pierwsza żona Władysława II Jagiełły, a Elżbieta Bonifacja pozostaje symbolem niewypowiedzianego smutku i utraconej nadziei.

Rola Jadwiga Andegaweńska
Dokładne daty 1374 – 1399
Małżeństwo Władysław II Jagiełło (1399)
Potomstwo Elżbieta Bonifacja (1399)

Anna Cylejska – Druga żona

Po śmierci Jadwigi Andegaweńskiej, Władysław II Jagiełło poślubił Annę Cylejską. Para doczekała się córki Jadwigi Jagiellonki, która miała zostać dziedziczką tronu. Jadwiga była zamierana wydać za mąż za księcia słupskiego lub syna elektora brandenburskiego, jednak ostatecznie zawarto układ z brandenburczykami. Niestety, Jadwiga zmarła przed zawarciem małżeństwa, nie doczekawszy się męża ani własnych dzieci.

Po śmierci swojej pierwszej żony, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysław II Jagiełło znalazł miłość w osobie Anny Cylejskiej. Oboje marzyli o potomstwie, szczególnie o córce, która mogłaby być zachowana dla przyszłego dziedzica tronu. Ich pragnienia zostały spełnione przez narodziny córki, Jadwigi Jagiellonki.

„Jadwiga Jagiellonka miała ogromne znaczenie dla dalszej historii Polski. Jej oczekiwane małżeństwo miało wpływ na losy kraju oraz interakcje z innymi dynastiami europejskimi. Niestety, jej zbyt wczesna śmierć przekreśliła te plany.”

Elżbieta Granowska – Trzecia żona

Elżbieta Granowska była kolejną żoną Władysława II Jagiełły. Mimo że para nie miała potomstwa, Elżbieta miała znaczący wpływ na króla.

Elżbieta Granowska, pochodząca z możnego rodu, wniosła do małżeństwa z Jagiełłą swoje bogate dziedzictwo i wieloletnie doświadczenie w sprawach politycznych. Była wykształcona, sprytna i ambitna, a jej umiejętności dyplomatyczne i wpływy w kręgach politycznych były dobrze znane. Dzięki temu, Elżbieta miała możliwość uczestniczenia w ważnych decyzjach politycznych i wpływania na sprawy państwowe.

Elżbieta Granowska była nie tylko żoną Władysława II Jagiełły, ale także jego powierniczką i prawą ręką. Jej zdanie miało duże znaczenie dla króla, a jej wpływ niejednokrotnie wpływał na losy polityczne Polski.

Elżbieta angażowała się w rozmowy międzynarodowe i negocjacje, reprezentując interesy Jagiellonów. Współpracowała z wieloma ważnymi politykami i dyplomatami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jej umiejętności dyplomatyczne przyczyniły się do zacieśnienia sojuszy i nawiązania trwałych relacji z innymi państwami europejskimi.

Pomimo braku potomstwa, małżeństwo Elżbiety i Władysława II Jagiełły było udane i pełne wzajemnego szacunku. Elżbieta była wsparciem dla króla w trudnych chwilach i towarzyszyła mu w wielu podróżach i spotkaniach dyplomatycznych.

Rok ślubu Dzieci
1417 Brak

Zofia Holszańska – Ostatnia żona

Ostatnią żoną Władysława II Jagiełły była Zofia Holszańska. Doczekali się syna, Władysława III Warneńczyka, który został następcą tronu.

Zofia Holszańska była księżniczką litewską i wnuczką wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza. Jej małżeństwo z Władysławem II Jagiełłą miało na celu wzmocnienie sojuszu między Polską a Litwą. Para miała syna, Władysława III Warneńczyka, który urodził się w 1424 roku.

„Zofia Holszańska była opisana jako piękna i inteligentna kobieta, która miała wpływ na swojego męża oraz na sprawy państwa.” – historyk Andrzej Nowak.

Władysław III Warneńczyk, syn Zofii Holszańskiej, został koronowany na króla Polski w wieku jedynie jednego roku, po śmierci swojego ojca. Jego krótkie panowanie było jednak pełne wyzwań i niepokojów na tle zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Pomimo swojej młodości, Władysław III Warneńczyk podjął działania militarne, próbując zjednoczyć ziemie polskie i litewskie oraz odeprzeć zagrożenie ze strony Zakonu Krzyżackiego. Niestety, jego panowanie zakończyło się tragicznie w bitwie pod Warną w 1444 roku, gdzie zginął w wieku zaledwie 20 lat. Śmierć Władysława III Warneńczyka oznaczała koniec linii Jagiellonów na polskim tronie.

Choć małżeństwo Władysława II Jagiełły i Zofii Holszańskiej nie przyniosło długotrwałego i stabilnego panowania, ich syn miał znaczący wpływ na historię Polski. Jego postać pozostaje pamiętana jako jedna z najważniejszych postaci w historii Polski i pierwszy król, który został koronowany w Krakowie.

Wniosek

Władysław II Jagiełło doczekał się piątki dzieci, ale tylko dwoje z nich przeżyło wieku dorosłego. Jego synowie, Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk, kontynuowali dynastię Jagiellonów na tronie Polski. Dzieci Władysława II Jagiełły miały duże znaczenie dla historii Polski i dynastii Jagiellonów.

FAQ

Jakie dzieci miał Władysław II Jagiełło?

Władysław II Jagiełło miał piątkę dzieci. Jego synowie, Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk, byli znanymi królami Polski.

Kto była pierwszą żoną Władysława II Jagiełły?

Pierwszą żoną Władysława II Jagiełły była Jadwiga Andegaweńska.

Jakie dzieci miała Jadwiga Andegaweńska?

Jadwiga Andegaweńska miała córkę Elżbietę Bonifację.

Kto była drugą żoną Władysława II Jagiełły?

Drugą żoną Władysława II Jagiełły była Anna Cylejska.

Jakie dzieci miała Anna Cylejska?

Anna Cylejska miała córkę Jadwigę Jagiellonkę.

Kto była trzecią żoną Władysława II Jagiełły?

Trzecią żoną Władysława II Jagiełły była Elżbieta Granowska.

Kto była ostatnią żoną Władysława II Jagiełły?

Ostatnią żoną Władysława II Jagiełły była Zofia Holszańska.

Jakie dzieci mieli Władysław II Jagiełło i Zofia Holszańska?

Władysław II Jagiełło i Zofia Holszańska mieli syna, Władysława III Warneńczyka, który został następcą tronu.

Jakie dzieci przeżyły wiek dorosły?

Tylko dwoje dzieci Władysława II Jagiełły, Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk, przeżyły wiek dorosły.

Powiązane artykuły

Jan z Kolna

Jan z Kolna, znany również jako Johannes Scolvus, jest postacią kontrowersyjną w historii odkryć geograficznych. Według niektórych źródeł, Jan z Kolna miał dotrzeć do Ameryki na kilkanaście lat przed Krzysztofem...

Read more

Jerzy Waszyngton

Jerzy Waszyngton, urodzony 22 lutego 1732 w Pope’s Creek, był amerykańskim generałem, politykiem, pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych (1789–1797) i bohaterem walki o niepodległość. Jego prezydentura trwała od 30 kwietnia 1789...

Read more